A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी भीक मागणारी

मी भीक मागणारी, दातार तू उदार
झोळीत टाकलासी का शेवटी नकार

मज आस आसर्‍याची, आश्वासिलेस तूही
होकार तोच आता गर्जे कठोर "नाही" !
कुरवाळुनी कशाला केलास हा प्रहार

राजीव लोचनांच्या मी पिंजर्‍यात होते
डोळ्यांत भाव भोळा ओठांत गोड गीते
पाळीव पाखराची केलीस का शिकार

आता कुठे फिरू मी? पंखात जोम नाही
सारे दिले तुला मी, मज राहिले न काही
एका तुझ्याविना हे जग पेटले शिवार
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - प्रपंच
गीत प्रकार - चित्रगीत
दातार - दाता, धनी.
राजीव - कमळ / प्रिय.
शिवार - शेत.

 

Print option will come back soon