A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी गुणगुणते अबोध काही

मी गुणगुणते अबोध काही बोल
डोलतो उरी हिंडोल!

कळीकळी उमलुनी आली
तारका उतरल्या खाली
हिरवाळ दंवाने न्हाली
करि घमघमता पारिजातहि डोल
डोलतो उरी हिंडोल!

ओठांचा उघडे पडदा
ये अस्फुट दिड्‌दा दिड्‌दा
विस्तार स्वरांचा उमदा
या गीताचा अर्थ मनाहुन खोल
डोलतो उरी हिंडोल!

हे मनोगताचे गीत
शब्दांच्या पार अतीत
जाणते एक या प्रीत
ती प्रीती दे यास लाजरा ताल
डोलतो उरी हिंडोल!
अतीत - पलीकडे.