A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी जलवंती मी फुलवंती

मी जलवंती मी फुलवंती, तुझी नजर लागंल मला
काय तुझ्या मनात, सांग माझ्या कानात जाईजुईच्या फुला रं

मी जलवंती मी फुलवंती, तुझी नजर लागंल मला
थांब जरा तिथं
लाज वाटती !
काय म्हणू तिला?
ती हाय पिरती !

तुझ्या रूपाचं रूपाचं डोळ्यात हासू फुटं
तुझ्या संगतीनं संगतीनं उमलून पाकळी मिटं
रुसावं-हसावं उगीच फसावं कुठं ही शिकलीस कला?

या पावसात झाले ओलेचिंब, गोर्‍या गाली मोतियाचे थेंब
दोघांत निवांत मिळाला एकान्‍त, भेटीचा मोका आला

 

  अनुराधा पौडवाल, शैलेंद्र सींग