A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी मनात हसता प्रीत हसे

मी मनात हसता प्रीत हसे
हे गुपित कुणाला सांगू कसे

चाहूल येता ओळखीची ती
बावरल्यापरी मी एकान्‍ती
धुंद जिवाला डोळ्यांपुढती
नव्या नवतीचे स्वप्‍न दिसे

किंचित ढळता पदर सावरी
येता जाता माझी मला मी
एकसारखी पाही दर्पणी
वेड म्हणू तर वेड नसे

काही सुचेना काय लिहावे
पत्र लिहू तर शब्द न ठावे
नाव काढिता रूप आठवे
उगा मनाला भास असे
नवती - तारुण्याचा भर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.