A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी निरांजनातील वात

मी निरांजनातील वात
माझ्या देवापाशी जळते हांसत देवघरांत

माझ्या प्रभूस माझी पारख
माझ्या देवाचे मज कौतुक
प्रभा प्रभूच्या सहवासाची फुलली या हृदयांत

प्रशांत नीरव या एकान्‍ती
शुचिर्भूतता सारी भंवती
पवित्र दर्शन सदा लोचना लाभतसे दिनरात

कणाकणातून प्रभा उधळिता
पटे जिण्याची मज सार्थकता
उषा फुलविता भयाण रात्री भासे रवितेजात

तुमची करण्यासाठी सेवा
प्राणाहुती ही माझी देवा
प्रकाशपूजन माझे घ्या हें जे प्राणाप्राणांत