A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी पाहिले कितीदा

मी पाहिले कितीदा तीरावरी बसून
ते दृश्य ओळखीचे का वाटते नवीन
तू संगती म्हणून
मी पाहिले कितीदा तीरावरी बसून

मज एकटीस होती ही सांजवेळ म्लान
परि आज होत आहे छायेत लीन ऊन
तू संगती म्हणून
मी पाहिले कितीदा तीरावरी बसून

जो कलकलाट होता, मी झाकलेच कान
ते शब्द पांखरांचे झाले समूहगान
तू संगती म्हणून
मी पाहिले कितीदा तीरावरी बसून

परतून जातसे मी वार्‍यास ह्या विटून
तो मंद सांजवारा दे शिरशिरी भरून

सारेच काव्य झाले आलास तू म्हणून
बोलांस फूल आले तू संगती म्हणून
तू संगती म्हणून
मी पाहिले कितीदा तीरावरी बसून

 

Random song suggestion
  उत्तरा केळकर, श्रीकांत पारगांवकर