A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी पाहिले कितीदां

मी पाहिले कितीदां तीरावरीं बसून
ते दृश्य ओळखीचे का वाटते नवीन
तू संगती म्हणून..
मी पाहिले कितीदां तीरावरीं बसून..

मज एकटीस होती ही सांजवेळ म्लान
परि आज होत आहे छायेत लीन ऊन
तू संगती म्हणून..
मी पाहिले कितीदां तीरावरीं बसून..

जो कलकलाट होता मी झाकलेच कान
ते शब्द पांखराचें झाले समूहगान
तू संगती म्हणून..
मी पाहिले कितीदां तीरावरीं बसून..

परतून जातसे मी वार्‍यास ह्या विटून
तो मंद सांजवारा दे शिरशिरी भरून

सारेच काव्य झाले आलास तू म्हणून
बोलास फूल आले तू संगती म्हणून
तू संगती म्हणून..
मी पाहिले कितीदां तीरावरीं बसून..

 

Print option will come back soon
  उत्तरा केळकर, श्रीकांत पारगांवकर