A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी फसले ग फसले

मी फसले ग फसले
तरीही सुखावले

किती निर्मळ तो साधा भोळा
मी ओळखिले नाही त्याला
माझे मन मजसी ना कळले

मी माझ्यातच होते दंग
ये नकळत प्रीतीला रंग
माझ्याही नकळत मी भुलले

जे स्वप्‍नीही ना पाहिले
ते अवचित सामोरे आले
सारेच मनाजोगे घडले