A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी फसले ग फसले

मी फसले ग फसले
तरीही सुखावले

किती निर्मळ तो साधा भोळा
मी ओळखिले नाही त्याला
माझे मन मजसी ना कळले

जे स्वप्‍नीही ना पाहिले
ते अवचित सामोरे आले
सारेच मनाजोगे घडले