A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी तुला न पाहिले

मी तुला न पाहिले, तू मला न पाहिले
का कसे कधी कुठे, कुणी कुणास जिंकिले

शब्दही न बोलता साद घातली कुणी
आज अंतरांतली तार छेडिली कुणी
सात रंग सात सूर एकसाथ रंगले

फूल फूल उमलले गंध दाटला मनी
हृदय गुज बोलते तेच आज लोचनी
स्वप्‍न मीलनातल्या कल्पनेत लाजले

नंदनातली फुले वर्षतात का शिरी
व्यापुनी मला उरे ही अबोल माधुरी
आज जीवनातली रम्यता मला कळे
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - एक धागा सुखाचा
गीत प्रकार - चित्रगीत
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
नंदन - पुत्र / इंद्राचे नंदनवन.