A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी तुला न पाहिले

मी तुला न पाहिले, तू मला न पाहिले
का कसे कधी कुठे कुणी कुणास जिंकिले

शब्दही न बोलता साद घातली कुणी
आज अंतरातली तार छेडिली कुणी
सात रंग सात सूर एकसाथ रंगले

फूल फूल उमलले गंध दाटला मनी
हृदय गुज बोलते तेच आज लोचनी
स्वप्‍न-मीलनातल्या कल्पनेत लाजले

नंदनातली फुले वर्षतात का शिरी
व्यापुनी मला उरे ही अबोल माधुरी
आज जीवनातली रम्यता मला कळे
गीत- मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- एक धागा सुखाचा
गीत प्रकार - चित्रगीत
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
नंदन - इंद्राचे नंदनवन.