A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मिटलेली मूठ तुझी

मिटलेली मूठ तुझी जगी जन्मताना
उघडी परि राहील ती विश्व सोडताना

गूढ बालपणीचे सारे अव्यक्त ठेविले
गुज कोवळ्या मूठीचे झाकून घेतले
कुणी तुझ्या जीवनाला घातला उखाणा

चाखिशी फळे कर्माची जशी कडूगोड रे
भविष्यात काय असावे हीच जीवा ओढ रे
स्वप्‍नीच्या धनाचा सारा छंद हा पुराणा

आली अखेरीस आता जीविताची यात्रा
अंती मानवाला मात्र मिळे एक मात्रा
नुरे सांगण्यास काही जीविच्या जीवना
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
नुरणे - न उरणे.
सुम - फूल.
सान - लहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.