A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मोठं मोठं डोळं तुझं

मोठं मोठं डोळं
तुझं कोळ्याचं जाळं
माझ्या डोळ्याची मासळी त्यात गावायची नाय्‌ रं

नको दावू धाक
मला, डोळं तुझं झाक
आल्यागेल्या भुलतील, मी भुलायची नाय्‌ रं

लाडीगोडी सोड
भारी बोलणं तुझं गोड
सवालाला जबाब मी देणार नाय्‌ रं

असशिल मोठा नाग
तर केवड्याखाली वाग
गुलाबाचा गेंद तुला लाभायचा नाय्‌ रं

शिकारीची हाव
तुला, हरिणीमागं धाव
रानांतली साळू तुला मिळायची नाय्‌ रं

पुरे तुझी ऐट
माझ्या बापाला भेट
लगीन झाल्याबगार मी बधायची नाय्‌ रं

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.