A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अबोल झालीस का साजणी

अबोल झालीस का, साजणी?
आज जिवांची जुळली गाणी

मुक्या कळीला शिवे पाखरू
नकोस आता सुगंध चोरू
पहा मजकडे उघड पापणी

बाग धुंडिली मी तुजसाठी
लाभलीस मज सखे शेवटी
हास मोकळे गे मधुराणी

दास तुझा मी नव्हे सोबती
गुंगत राहिन तुझ्याभोवती
तहान तू मज तूचि पाणी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - राम कदम
स्वर- महेंद्र कपूर
चित्रपट - वैभव
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon