A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मुली तू आलीस अपुल्या

लिंबलोण उतरता अशी का झालीस ग बावरी
मुली तू आलीस अपुल्या घरी

हळदीचे तव पाऊल पडता
घरची लक्ष्मी हरखुन आता
सोन्याहुनी ग झाली पिवळी
मांडवाला कवळुन चढली, चैत्रवेल ही वरी

भयशंकित का अजुनी डोळे?
नको लाजवू सारे कळले
लेकीची मी आहे आई
सासुरवाशिण होऊन मीही, आले याच घरी

याच घरावरी छाया धरुनी
लोभ दाविती माय पक्षिणी
हसते घर हे तुझ्या दर्शनी
सुखव मलाही आई म्हणुनी, बिलगुनि माझ्या उरी
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - भावगीत
लिंबलोण - दृष्ट काढण्याचे साहित्य.

 

Print option will come back soon