A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मुलुख त्यात मावळी

धीरे जरा गाडीवाना रात निळी काजळी
मुलुख त्यात मावळी !

वाट चुके लवणाशी, वळणाचा पेच पडे
डोंगराच्या डगरींना घाटाचा माठ जडे
दोही बाजू दाट कुठे आंबराई जांभळी
मुलुख त्यात मावळी !

घुंगुराच्या तालावर सैल सुटे कासरा
खडकाशी चाक थटे बैल बुजे बावरा
पेंगुळता हादरती गाडीमंदी मंडळी
मुलुख त्यात मावळी !

करवंदी जाळीमंदी ओरडती रातकिडे
निवडंगी नागफणी आडविता चाल अडे
ठोकरली येथ गड्या बादशाही आंधळी
मुलुख त्यात मावळी !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - नरवीर तानाजी
गीत प्रकार - चित्रगीत
कासरा - बैलाच्या शिंगांस बांधण्याची दोरी.
डगर - डोंगराचा कडा / टेकडी.
थट - मिळणे.
माठ - किंचित उतरती जागा / चिकण माती असलेली जागा.
लवण - पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याचा पाट फुटतो अशी जागा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.