A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मूर्त रूप जेथे ध्यान श्रीपतीचे

मूर्त रूप जेथे ध्यान श्रीपतीचे
पंढरीला लाभे भाग्य वैकुंठीचे

धुंडित शोधित सख्या पांडुरंगा
भक्ति होऊनीया आली चंद्रभागा
तीर्थ रोज घेता देवचरणांचे
उजळे पावित्र्य जिच्या जीवनाचे

मायपित्याच्या प्रेमाचा पाईक
पंढरीला येता पुत्र पुंडलीक
वेड लागोनि त्या भक्तदर्शनाचे
विटेवरी उभे द्वैत विठ्ठलाचे

आषाढीला होता वैष्णवांची दाटी
नाम प्रलयात बुडे सर्व सृष्टी
युगे अठ्ठावीस बाळ देवकीचे
जोजवीत जेथे पान पिंपळाचे
द्वैत - जोडी / भेदभाव / देह व जीव वेगळे मांडणे / एका वनाचे नाव.
पाईक - चाकर / पायदळाचा शिपाई.
वैष्णव - विष्णुभक्त.
श्रीपती - विष्णू.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले