A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ना खंत नाही खेद

ना खंत नाही खेद जे जाहले तयाचा
विजयी कुणी धनी हो कोणी पराजयाचा

मी मानिले मनांचा जो एक मेळ होता
तव धुंद पापणीचा तो एक खेळ होता
प्रीतीस शाप आहे नित्‌ एकलेपणाचा

जितुकी घडे कहाणी, जितुकी उरे अधुरी
त्यांचा सदा ऋणी मी, मज ही पुरे शिदोरी
प्रीतीत रंगलो मी, आनंद एक याचा

जग वेगळे तुझे ते, तुज मी अता अनोखा
टाकील परी पुसोनी त्या कोण प्रीतीलेखा
हे गीत अंतरीचे नच आदि-अंत याचा
गीत - वसंत निनावे
संगीत - बाळ बर्वे
स्वर- तलत महमूद
गीत प्रकार - भावगीत