A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाम घेता मुखी राघवाचे

नाम घेता मुखी राघवाचे
दास रामाचा हनुमंत नाचे

अंजनी-उदरि जन्मला
भक्षिण्या रवि धावला
धावणे वायुपरी ज्याचे

रूप मेरूपरी घेउनी
तरू पाहे सिंधु लंघुनी
करुनिया दहन लंकेचे

जमवुनी वानरे सारी
बांधिला सेतू सागरी
बळ महान बाहुबलीचे

नित्‌ रमे राम जपतपी
जाहला अमर तो कपी
गुण गाता रघुसेवकाचे
कपी - वानर.
मेरू - एक पर्वत.
सिंधु - समुद्र.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सुधीर फडके