A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाम घेता तुझे गोविंद

नाम घेता तुझे गोविंद
मनी वाहे भरुनि आनंद

हृषिकेशी बंन्सिबिहारी
गोकुळिचा कुंजविहारी
कुणि म्हणती कृष्ण-मुरारी
कुणि मिलिंद आणि मुकुंद

विश्वाचा नाथ म्हणोनी
हासते विश्व तव वदनी
तव नामे तुझिया चरणी
नाचते यमुनाजळ धुंद

तू शब्द ओळीओळीत
तू अर्थ मधुर गीतेत
तू ताल भक्तिगीतात
तू सुरासुरांत सुगंध
कुंजविहारी - कृष्णाचे एक नाव.