A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऊन पाऊस

ऋतु सोबतीने सारी जुनी झाडे नवी होता
पानेफुले सांगतात ऊन-पावसाची कथा

सुख सोसावे उन्हाचे, दु:ख पावसाळी गावे
अशा सोसण्याला द्यावी किती नवी-जुनी नावे
अशा जगण्याची सय किती भावी होता होता
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा

जसा वारा हेलावून सांगे वादळाची व्यथा
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा
गीत-
संगीत - नरेंद्र भिडे
स्वर - महालक्ष्मी अय्यर
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- ऊन पाऊस, वाहिनी- झी मराठी.