A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाम तुझे घेता देवा

नाम तुझे घेता देवा, होई समाधान
तुझ्या पदी लागो माझे, तन-मन-ध्यान

सूत्रधार तू विश्वाचा, तुझे गूढ ज्ञान
कालगतीचे फिरविशी चक्र ते महान
मिळे मोक्ष तुझिया नामे, देशी ऐसे दान

काम-क्रोध-माया भुलवी, मन धाव घेई
आशा-निराशेचे फेरे जगी ठायीठायी
आहे तूच अंतर्ज्ञानी, तुला सर्व जाण

बंधु-माय-बापा लागे आस दर्शनाची
दत्ता म्हणे ऐका नाथा हाक पामराची
अल्प बुद्धी माझी देवा, भक्त मी रे सान
ठाय - स्थान, ठिकाण.
सान - लहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.