A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नदीकिनारी नदीकिनारी (१)

नदीकिनारी नदीकिनारी नदीकिनारी, ग !

दुसरे तिसरे नव्हते कोणी
तुझेच हसले डोळे दोन्ही
अवखळ बिजली भरली माझ्या उरात सारी, ग !

जरा निळ्या अन्‌ जरा काजळी
ढगात होती सांज पांगली
ढवळी ढवळी वर बगळ्याची संथ भरारी, ग !

सळसळली ग हिरवी साडी
तिनेच केली तुझी चहाडी
फडफडल्या पदराच्या पिवळ्या लाल किनारी, ग !

वहात होते पिसाट वारे
तशात मी उडविले फवारे
खुलून दिसली तुझ्या उराची नवी थरारी, ग !

कुजबुजली भंवताली राने
रात्र म्हणाली चंचल गाणे
गुडघाभर पाण्यांत दिवाणे दोन फरारी, ग !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.