A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाहिं दयिता मी

नाहिं दयिता मी ।
नच कुणा पतिची कांता विधियुता ॥

तुटलि सकल माया ।
हटलि विकल काया ।
दिगंता वरिन मी आतां ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर-
नाटक - स्वयं-सेवक
राग - हिंडोल
ताल-एकताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
कांता - पत्‍नी.
दयित - प्रिय, आवडता.
विकल - विव्हल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.