A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पतंगा जशी ओढ

पतंगा जशी ओढ ज्योतीकडे
तशी प्रीत माझी तुझ्याशी जडे

जशी धाव घेते नदी सिंधुपाशी
तसे वेड तुझे मनाला जडे

इथे कंटकांनी मला वेढिली
तुला गंधवार्ताही ना लाभली
न साही जीवा भार या सौरभाचा
कधी भृंग धावेल माझ्याकडे?

सदा भास वेडावतो गे तुझा
अशी का दुरुनीच देशी सजा
इथे कंकणांचा, इथे पल्लवांचा
करी सुन्‍न कल्लोळ चोहीकडे
कंटक - काटा.
सिंधु - समुद्र.
सौरभ - सुगंध / कीर्ती.