A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाहीं झाले षण्मास मला

नाहीं झाले षण्मास मला राज्य सोडुनी ।
तोंच विपरित हें काय ऐकण्यांत ये जनीं ॥

काय माझा तो भाग अंधपुत्र सेवितो ।
काय देवकिचा तनय कृष्ण वचन मोडितो ।
काय हलधर नवरत्‍न मर्कटासि अर्पितो ।
नवल हेंचि मन्मनीं ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
राग - झिंझोटी
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
तनय - पुत्र. (तनया- पुत्री).
हलधर - श्रीकृष्णाच्या मोठ्या भावाचे, बलरामाचे दुसरे नाव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.