A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नका मारु खडा

नका मारु खडा, शिरी भरला घडा
सख्या जाईल तडा, हे भिजेल गोरे अंग
ऐके न बाई तरी, हसे खदखदा असा कसा श्रीरंग

नको धरू हात रे पिचेल माझा चुडा
सुटेल बाइ जुडा, अवखळा, भिजतिल काजळकडा
ऐके न बाई तरी, करी नयन वाकडा

थंडीत भरे हुडहुडी, थरकांपे माझी कुडी
ती खरी सुखाची घडी
घे बळेच ओढुनी कवळी रेशमी शेला

अधरीचा मधुरमधु मेवा, मुरलीस वाटला हेवा
हे असे काय हो देवा?
आता फुटु द्या घडा, खुशाल मारा खडा
यापुढे कधी न मी करीन हो ओरडा

 

Print option will come back soon