A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नको नको रे पावसा

नको नको रे पावसा असा धिंगाणा अवेळी
घर माझे चंद्रमौळी आणि दारात सायली

नको नाचू तडातडा अस्सा कौलारावरून
तांबे सतेली पातेली, आणू भांडी मी कोठून

नको करू झोंबाझोंबी, माझी नाजूक वेलण
नको टाकू फूलमाळ अशी मातीत लोटून

आडदांडा नको येऊ झेपावत दारातून
माझं नेसूचं जुनेर नको टाकू भिजवून

किती सोसले मी तुझे, माझे एवढे ऐकना
वाटेवरी माझा सखा, त्याला माघारी आण ना

वेशीपुढे आठ कोस, जा रे आडवा धावत
विजेबाई कडाकडून मागे फिरव पांथस्थ

आणि पावसा राजसा, नीट आणी सांभाळून
घाल कितीही धिंगाणा मग मुळी न बोलेन

पितळेची लोटीवाटी तुझ्यासाठी मी मांडीन
माझ्या सख्याच्या डोळ्यांत तुझ्या विजेला पूजीन
गीत - इंदिरा संत
संगीत - यशवंत देव
स्वर-
गीत प्रकार - ऋतू बरवा, भावगीत
पांथस्थ - वाटसरू.
सतेले - मोठ्या तोंडाचे खोल भांडे.