A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नको प्रिया छेड काढू

नको प्रिया छेड काढू, नको मला ओढू
माझ्या अंतरीचे नको सूर छेडू

अनामिक ओढ माझ्या मनामध्ये जागे
तुला पुन्हा भेटायाची हुरहुर लागे
तुझ्या रेशमी बंधांनी अशी नकोनको प्रित जोडू

फुलायाची हौस नाही, कळी गोड वाटे
स्वप्‍न एक मंतरलेले लोचनांत दाटे
प्रिया खेळ हा रंगला असा नकोनको खंड पाडू

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.