A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नमनें वाहुनि स्तवनें

नमनें वाहुनि स्तवनें उधळा, जयजयकार करा,
बंधुहो । जयजयकार करा,
सकल मनांचा विकास येतो आज आपुल्या घरा.

विमलहास्यसुमवृष्टीमध्यें असो तुझें स्वागत,
निरंतर । असो तुझें स्वागत,
परमात्म्याच्या चित्सौंदर्या, येई बा हांसत.

आत्मवेलिच्या स्फूर्तिफुलांवर वसंत जे विकसती,
बुद्धिचे । वसंत जे विकसती,
त्याच वसंतां, तदिय विकासा, सरस्वती बोलती.

विश्वकाव्य वाचीत बैसली चित्तमयूरावरी,
दीप्ति जी । चित्तमयूरावरी,
त्या दीप्तीला, त्या ज्ञप्तीला, वदती वागीश्वरी.

हे वाग्देवी, असे प्रार्थना ये या संकीर्तना,
उत्सवा । ये या संकीर्तना,
जगन्मंगले, सकल मंगलासह दे पददर्शना.

सगुण शांत त्वच्चित्रमूर्तिला गातों मी गायन,
शारदे । गातों मी गायन,
धन्य धन्य सौंदर्य, धन्य त्वत्प्रसन्‍नपुण्यानन.

किरीट शोभला त्वन्मौलीला अमूल्य तत्त्वांचा,
शारदे । अमूल्य तत्त्वांचा,
अरुणराग त्यांतून उधळला सद्गुणरत्‍नांचा.

डोले कंठी सच्छास्त्रांचा चंद्रहार हांसरा,
पाहुनी । चंद्रहार हांसरा,
भालीं फुलला, गालीं खुलला काव्यदिव्यबिजवरा.

सौंदर्याहुनि दिव्य दिव्यतर हिचें ज्ञान सुंदर,
खरोखर । हिचें ज्ञान सुंदर,
त्या ज्ञानाहुनी जगांत सुंदर एकच परमेश्वर.

हृदयमंदिरीं प्राणशक्तीचे झोंपाळे डोलवी,
देवि ही । झोंपाळे डोलवी,
सुखदु:खांचे देउनि झोंके जीवांना खेळवी.

विचारकारंज्यावर तुषार शब्दांचे नाचवी,
देवि ही । शब्दांचे नाचवी,
जीवात्मा त्यांतून बोलवी परमात्मा डोलवी.

चराचरांचा दावि चित्रपट अमुच्या स्मरणावर
भराभर । अमुच्या स्मरणावर
विजेऐवजी त्यांत जळे चिच्चंद्राचे झुंबर.
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
किरीट - मुकुट.
ज्ञप्‍ति - बुद्धि.
त्वदीय - तुझे.
दीप्‍ती - तेज.
बिजवरा - मुलांच्या कपाळावर घालायचा एक अलंकार.
मौल - मस्‍तक.
वागीश्वरी (वाग्देवी) - सरस्वती.
विमल - स्वच्छ / निर्मल / पवित्र / पांढरा / सुंदर.
संकीर्तन - स्तुती.
सुम - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.