A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नमस्कार घ्यावा अहो

नमस्कार घ्यावा अहो बुद्धदेवा
घुमे प्रार्थना, अंतरी दीप लावा

हरा दु:खभ्रांती
तुम्ही दिव्य शांती
दिला या जगा मंत्र कारुण्य-सेवा

नसे भेद काही
अता खेद नाही
असा लाभला थोर आनंदठेवा

मने शुद्ध जेथे
वसे बुद्ध तेथे
नुरो या जगी कृरता, द्वेष, हेवा

नमो शुद्धरूपा
नमो आत्मदीपा
तमातून या मानवा मार्ग दावा
तम - अंधकार.
नुरणे - न उरणे.