A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नंदादीप हा लाविते श्रीहरी

नंदादीप हा लाविते श्रीहरी
जीवनातील कण कण उजळो आस ही अंतरी

चंदनापरी देह झिजावा
पुष्प होउनी सुगंध द्यावा
भाग्य कोणते दुजे याहुनी सांग ना श्रीहरी

क्षणभंगुर हे जीवन जगते
परि जगाला उजळून जाते
विद्युल्लतेचे तेज लाभू दे आस ही अंतरी
गीत - हिरालाल कलगूटकर
संगीत - अविनाश व्यास
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - नंदादीप
गीत प्रकार - चित्रगीत