A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नष्ट कलिकाल हा

नष्ट कलिकाल हा । दुष्ट शनि राहु बळि ।
दुष्ट संचित छळी । काय नकळे मला ॥

पोर मूर्च्छित पडे । सांवरिल हें घडे ।
पुण्य, परि वांकुडें । पाप वाटे तिला ॥

प्रिय चित्र चुंबिले । हृदयिंही कवळिलें ।
नेत्रिं या पाहिलें । तरि म्हणे निर्मला ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
चाल-तिमिर भय होय
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.