A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नष्ट कालिकाल हा

नष्ट कालिकाल हा । दुष्ट शनि राहु बळि ।
पूर्व संचित छळी । काय न कळे मला ॥

पोर मूर्च्छित पडे । सांवरलि हें घडे ।
पुण्य परि बापुडें पाप वाटे तिला ॥

प्रियचित्र चुंबिले । हृदयिंही कवळिलें ।
नेत्रिं या पाहिलें । तरि म्हणे निर्मला ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत संशयकल्लोळ
चाल-तिमिर भय होय
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया alka@aathavanitli-gani.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.