A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नयन तुजसाठी आतुरले

नयन तुजसाठी आतुरले
प्रेमदिवाणी झाले रे

तुझ्या प्रीतिच्या अमृतधारा
मनमोराचा फुले पिसारा
भानच हरपून गेले रे

जुळता नाते दोन मनांचे
बंध लोपले युगायुगांचे
मी नच माझी उरले रे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.