A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नीज गुणिले नीज लवलाही

पुनवेच्या घरी निळी गोजिरी, निजली अंगाई
नीज गुणिले नीज लवलाही

तव नयनीच्या नक्षत्राला दृष्ट व्हायची या चंद्राची
पुष्पदळे ही पापण्यांची झणि लडिवाळे मिटुनी घेई

लाजविणारी जाईजुईला करांगुलीची कोमलताही
गोड कहाणी सांगून तीही अधुनीमधुनी देत जांभई

सर्व सुखांची प्रेमळ जननी हळूहळू येई निद्रामाई
होऊन आता तुझीच आई चुंबित राही वत्सलता ही
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - गृहदेवता
गीत प्रकार - चित्रगीत
झणी - अविलंब.
लवलाही - लवकर.
वत्सल - प्रेमळ.

 

Print option will come back soon