A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नीरक्षीरालिंगनरूपी स्‍नान

नीरक्षीरालिंगनरूपी स्‍नान तुला तें घालोनी
माझ्या अवलोकनवस्त्रांनी टाकिन तनु झांकोनी
त्वत्प्रीतीच्या रक्तपणाच्या कुंकुमतिलका लावोनी
तव तनुलतिकायौवनपुष्पें घालिन तुजवर गुंफोनी
चिंतनिं तुझ्या श्वास जाति ते धूपापरि घे मानोनी
मदन पेटवी तनुकर्पूरा ओवाळिन तुजलागोनी
नैवद्यास्तव देइन माझा अधर घेंइ अपुल्या वदनीं
कपटाचरणा केलें त्याची क्षमा करीं गे हरिभगिनी ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
क्षीर - दूध.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.