A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंदनाचे हात पायही

चंदनाचे हात पायही चंदन ।
परिसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥१॥

दीपा नाहीं पाठीं पोटीं अंधकार ।
सर्वांगे साकर अवघी गोड ॥२॥

तुका ह्मणे तैसा सज्जनापासून ।
पाहतां अवगुण मिळेचि ना ॥३॥
परीस - स्पर्शाने लोखंडाचे सोने करणारा दगड.
भावार्थ-

  • चंदनाचे हातपाय, चंदनच असतात. परिसाचा कोणताही भाग, कोणतीही बाजू कमी दर्जाची नसते, ती परिसच असते.
  • दिव्याच्या मागेपुढे अंधार नसतो, फक्त उजेडच असतो. साखर सगळीकडून गोडच लागणार.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, सज्‍जन त्याप्रमाणे असतात. त्यांचे सगळे वागणे पवित्र असते. त्या वागण्यात थोडाही अवगूण अढळणार नाही.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

 

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.