A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नेमियलें मज शत्रुजयाला

नेमियलें मज शत्रुजयाला ।
परि तें गेलें सर्व लयाला ।
आहे भीमचि कीं त्या कर्माला ।
बलसागर पहिला ॥

होतें जगिं भूषण जें याला ।
तें जाउनि निंदास्पद ठरला ।
तुमच्या सेवेला हा अंतरला ।
परलोकीं गेला
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
राग - सदर
ताल-सदर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.