A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निरोप द्यावा बाळा आतां

निरोप द्यावा बाळा आतां । टाकुनि जाते माता ॥

घटकेचा संसार संपला, लटका ठावठिकाणा ।
वनदेवींनो, पदरीं घ्या हा माझा राजसराणा ॥

अनाथ दुबळा देह पडे हा, आई नाहीं त्याला ।
काळ्या रातीं जित्या फुलांचा खडा पहारा ठेवा ॥

भुतें जागतां उठतां दचकुनि हृदयींचा हा ठेवा ।
फुलत्या फुलवंतीची यावर मायापांखर घाला ॥
गीत - गोविंदाग्रज
संगीत - किर्लोस्कर नाटक मंडळी
स्वर- विठ्ठलराव गुरव
नाटक - पुण्यप्रभाव
चाल-सब से रामभजन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.