A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निरोप तुमचा आम्ही घेतो

निरोप तुमचा आम्ही घेतो
तुमच्या हाती बंदुक देतो
जखमी बांधव तुम्हा सांगतो
निरोप तुमचा आम्ही घेतो

ऊठ जवाना ऊठ आता तू
अरिसैन्याला ठोकत जा तू
पुढचे पाऊल पुढे टाक तू
श्वास अडखळे तरी सांगतो

"सांभाळावे स्वातंत्र्याला"
भारतमाता वदली मजला
त्याच्यासाठी प्राण अर्पिला
आम्ही जातो, कंठ दाटतो

रक्षण करी तू स्वातंत्र्याचे
उन्‍नत राहो निशाण अमुचे
हीच मनीषा शेवटची रे
वैभशाली भारत बघतो
अरि - शत्रु.