A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ओम्‌ नमो भगवते

'ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय ते'
मंत्र जपताचि हा दुरित तम भंगते

जेथ ना हीनता, मलीनता ना जिथे
दिव्य लोकी अशा अढळपद लाभते !
तम - अंधकार.
दुरित - पाप.