A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ॐ नमो भगवते

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ते'
मंत्र जपताचि हा दुरित तम भंगते

जेथ ना हीनता, मलीनता ना जिथे
दिव्य लोकी अशा अढळपद लाभते !
तम - अंधकार.
दुरित - पाप.
वासुदेव - श्रीकृष्ण / मोरांच्या पिसांची उंच टोपी घालून भिक्षा मागणारी एक जात.