A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ओठांवरती रोज प्रभाती

ओठांवरती रोज प्रभाती घ्यावे मंगल नाम
रघुपति राघव राजाराम

सुरेखसे ते संगमरवरी
पंचानन ते मम देव्हारी
हनुमंतासम हात जोडुनी पूजावा घनश्याम

पंचवटीच्या पाषाणांतुन
नाम ऐकु ये श्रीरघुनंदन
गोदातीरी पर्णकुटीचे ज्याचे सुंदर धाम

भूलोकी या ऋषी वाल्मीकी
राम दर्शने होइ सार्थकी
परमार्थाचा मार्ग दाविती माझे प्रभु श्रीराम
कुटिर (कुटी) - झोपडी.
पंचानन - सिंह.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.