A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाचूच्या रानात झिम्मड

पाचूच्या रानात झिम्मड पाऊस उनाड अल्लड वारा
नारळी पोफळी शिरल्या आभाळी वाळूत चांदणंचुरा

पिवळीपिवळी बिट्ट्याची काचोळी नेसल्या डोंगर वाटा
माळून गजरे फेसांचे साजिरे सजल्या सागरलाटा
इथल्या रानात, तसाच मनात झरतो मायेचा झरा
नारळी पोफळी शिरल्या आभाळी वाळूत चांदणंचुरा

आंब्याला मोहर, बकुळी बहर, कहर चाफा फुले
माडाच्या सांदीला, झाडाच्या फांदीला, इवला खोपा झुले
बोलतो कोकिळ त्याच्या ग मंजुळ तोंडाला नाही थारा
नारळी पोफळी शिरल्या आभाळी वाळूत चांदणंचुरा

गंधीत धुंदीत सायली-चमेली, लाजरी लाजेची पोर
पळस, पांगारा, पिंपळ पसारा जिवाला लावतो घोर
घंटेचा निनाद घालुनिया साद सांगतो जा पोरी घरा
नारळी पोफळी शिरल्या आभाळी वाळूत चांदणंचुरा

 

Random song suggestion
  मनिषा जोशी, कल्याणी पांडे-साळुंके