A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाडाला पिकलाय्‌ आंबा

आला ग बाई आला ग बाई आला ग
आला, आला, आला, आला
पाडाला पिकलाय्‌ आंबा

वास बघुन तुम्ही जाणा वो पाव्हनं
नमुना बघुन तुम्ही जाणा वो पाव्हनं
पाव्हनं जरा थांबा, अरे घे
पाडाला पिकलाय्‌ आंबा

भारानं वाकलंय्‌ झाड
त्याला मी बाई जीवापाड
रात दिन आजवर जपलंय्‌
चोर खडा मारण्या टपलंय्‌
उघड कसं सांगू सांगा
पाडला पिकलाय आंबा

आंब्याचा रंग केशरी
वर लाली शोभे शेंदरी
तोंडाला तुझ्या पाणी सुटं
घेऊन टाक लगी म्हंजी
काळजी मिटं
घुटमळू नको तू बाबा
पाडाला पिकलाय्‌ आंबा