A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पदरावरती जरतारीचा मोर

पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा
आई मला नेसव शालू नवा

बांधिला सैलसर बुचडा मानेवरी
माळला सुरंगी गजरा ग त्यावरी
मोकळ्या बटा या रुळती भाळावरी
केसावरती लहर उठविली फिरवुन हळू कंगवा

डोळ्यांत रेखिले काजळ मऊ झोंबते
कानांत घातले लोलक मी लोंबते
फिरफिरुनी माझी मी ऐन्याशी थांबते
गोर्‍या भाळी कोरून ल्याले पुनवेचा चांदवा

मज पहावयास येतील ग कोण ते?
पाहिले काल पण नाव न मी जाणते
परि गुणांस त्यांच्या नगरी वाखाणते
नुसती येता सई, उरी या घुमतो ग पारवा
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.
वाखाणणे - स्तुती करणे.
सई - आठवण.
सुरंगी - एक प्रकारचे सुगंधी फूल / एक प्रकारच्या अत्तराचे नाव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.