A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पदपंकजातें प्रभुच्या

पदपंकजातें प्रभुच्या वरोनीं । मिळतो विसांवा भयशंकितातें ॥

नृपति नृपांचा परमेश साचा । झणिं देइ अभया शरणांगतातें ॥
झणी - अविलंब.
साच - खरे, सत्य / पावलाचा किंवा हालचालीचा आवाज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.