A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहा रे परमेशाची लीला

पहा रे परमेशाची लीला
जयें उभविली, नवलाईची जगन्‍नाट्य-शाला

वरती शोभे विशाल अंबर
बिनखांबांचा घुमट मनोहर
खाली हिरवीहिरवी चादर, सुंदर वनमाला

या गगनाच्या नील छतावर
चमकदार चंद्राचे झुंबर
कोटि कोटि तारका चमकती जणू दीपमाला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.