A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहा रे परमेशाची लीला

पहा रे परमेशाची लीला
जये उभविली नवलाईची जगन्‍नाट्यशाला

वरती शोभे विशाल अंबर
बिनखांबांचा घुमट मनोहर
खाली हिरवी हिरवी चादर- सुंदर वनमाला

या गगनाच्या नील छतावर
चमकदार चंद्राचे झुंबर
कोटिकोटि तारका चमकती जणू दीपमाला