A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाहतेच वाट तुझी

पाहतेच वाट तुझी जागवून रात रात
दाटतात आसवेच या उदास लोचनात

दाट दाट किर्र तिमिर वाढवितो खिन्‍नताच
शेजेवर एकटीस स्मृति हळव्या टोचताच
मन वेडे होइ दंग भलभलत्या कल्पनात

शब्द मला देउनिया का विलंब लावलास
कमलिनि ही आतुर रे भ्रमराला भेटण्यास
विरहाचे दंश सख्या, अंग अंग पोळतात

दु:ख असे दाहक जे एकटीच भोगतसे
लागलेच मजला रे विरहाने आज पिसे
नच रंगे सूरांविण प्रणयाचे गोड गीत
गीत - म. पां. भावे
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- माणिक वर्मा
गीत प्रकार - भावगीत
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.
पिसे - वेड.
शेज - अंथरूण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.