A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहाटेच्या या प्रहरी

पहाटेच्या या प्रहरी म्हणा हरी हरी हरी

रात्र शेवटाला गेली उखा आभाळी उदेली
फुलारली झाडे-वेली, जाग वारियासी आली
वेळ शितळ साजिरी पक्षी गाती नानापरी

गेला दिस नाही येत काही करावे संचित
साधा आपुणा रे हीत नाम वाचे उच्चारित
नाम घेता घरिदारी उभा विठ्ठल कैवारि

सरे अंधाराचा पाश झरे मोकळा प्रकाश
मुखे करा नामघोष जाति जळोनिया दोष
तुका ह्मणे जन्मावरी ठेवा तुळस मंजिरि
उखा - उष:काल / पहाट.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

 

Print option will come back soon