A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहाटेच्या या प्रहरी

पहाटेच्या या प्रहरी
म्हणा हरि हरि हरि

रात्र शेवटाला गेली
उखा आभाळी उदेली
फुलारली झाडे-वेली
जाग वारियासी आली
वेळ शीतळ साजिरी
पक्षी गाती नानापरी

गेला दिस नाही येत
काही करावे संचित
साधा आपुलाले हित
नाम वाचे उच्चारित
नाम घेता घरीदारी
उभा विठ्ठल कैवारी

सरे अंधाराचा पाश
झरे मोकळा प्रकाश
मुखे करा नामघोष
जाति जळोनिया दोष
तुका ह्मणे जन्मावरी
ठेवा तुळस-मंजिरी
उखा - उष:काल / पहाट.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.