A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाहिलेस तू ऐकिलेस तू

पाहिलेस तू ऐकिलेस तू
काय पुन्हा रे सांगू?
अपराधाविण कठोर शासन कुठवर मी साहू?

काळजातील धागे तोडून
घरधनी जाता घर हे सोडून
पतिप्रेमाविण कर हे जोडून काय तुला मागू?

येऊ नये ती वेळ येऊन
प्रपंच पूजा गेली उधळून
आसवांची माळ ही ओवून सांग कुणा वाहू?
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - बायकोचा भाऊ
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon