A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पैठणी बिलगुन म्हणते मला

पैठणी बिलगुन म्हणते मला
जानकी वनवास ग संपला

हर्षिता होऊनिया सुंदरी
वल्कले फेकुन दे तू दुरी
गोजिरा गजरा माळून शिरी
लाव तू भाळी कुंकुम-टिळा

पाहुनी रूप तुझे देखणे
जाहली लज्जित ही भूषणे
पतिप्रेमाचे उधळित हे सोने
प्रीतिचा दिवाळसण तो आला
वल्कल - वृक्षाच्या सालीचे केलेले वस्‍त्र.