A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पळभर थांब जरा रे विठू

आलो मी हितगूज कराया, जाउ नको रे विठू
पळभर थांब जरा रे विठू

असा येउनी भलत्या पारी
नको वाजवू पाऊल दारी
मायपित्याच्या सेवेमधुनी सांग कसा रे उठू?

कूस बदलुनी बाबा-आई
घेत विसावा अबोल होई
पाय चेपिता दोघांच्या पापण्या लागु दे मिटू

करिसी का माझ्याशी कावा?
तुझाच मी, तू माझा देवा
अंतर देऊ नको, नको रे मन अपुले पालटू
कावा - कारस्थान / लबाडी, ढोंग.
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.