A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाण्यात पाहती का माझे

पाण्यात पाहती का माझे मलाच डोळे
प्रतिबिंब हे कुणाचे, लावण्य हे निराळे

हे केस रेशमाचे, ही ऐट पाहण्याची
ही शुद्ध जीवघेणी हालचाल पापण्यांची
ओठी जरी अबोली, अंगात वीज खेळे

भिवई चढे कशाने, रागेजशी अशी का?
तू कोण मोहिनी की आहेस चंद्रलेखा?
का मानवी दिठीने कांती तुझी विटाळे

असतीस फूल जरि तू, तुज मी खुडून घेते
वेणीत माळते गे आनंदगीत गाते
आहेस स्‍त्री परंतु हेवा मनी उफाळे
दिठी - दृष्टी.

 

Print option will come back soon